Service på alla mätpunkter

  • Rikstäckande serviceorganisation
  • Avancerat datasystem övervakar alla mätpunkter
  • Backup och minnen sparar all mätdata

Ibland kan det bli fel, även på våra mätare. Men du kan vara lugn, vi har en serviceorganisation som täcker hela landet.

Minol erbjuder ett omfattande service och säkerhetssystem. Saknas mätvärden, om mätvärden blir orimliga eller kontakten med mätpunkten blir dålig går larmet direkt.

Egen servicepersonal

Större delen av vår servicepersonal är anställd direkt av oss. Det är vi ensamma om bland leverantörer av fördelningsmätning.

Säkerhetssystem larmar direkt

Våra säkerhetssystem larmar direkt om någon mätpunkt inte fungerar som den skall. Dessutom har alla våra mätare 18 månaders minne samt räkneverk som kan läsas av manuellt.

För att du som fastighetsägare eller bostadsrättsförening skall känna dig trygg har vi byggt upp ett omfattande säkerhetssystem. Till att börja med har vi ett avancerat datasystem som larmar så fort det saknas mätvärden, mätvärden blir orimliga eller kontakten med mätpunkten är dålig. Det gör också att vi kan upptäcka läckor och andra fel i systemet som inte direkt har med mätaren att göra.

Egen servicepersonal

Du har alltid nära till vår service. Hör av dig till vår kundtjänst när du vill så kontaktar vi dig så fort vi kan för att bestämma vilka åtgärder vi skall vidta.

Om och när det uppstår ett fel har vi tillgång till en serviceorganisation som täcker hela landet. Största delen av servicepersonalen är direkt anställd av oss. Det är vi ensamma om bland leverantörer av fördelningsmätning.

Förebyggande arbete

Vår servicepersonal ser även till att utbilda de installationsföretag som arbetar som underentreprenörer hos oss på Minol. Vi har också en inarbetad kontrollmanual som används i samband med driftsättning. På så sätt kan vi förebygga de flesta fel redan innan de överhuvudtaget uppstått.