Det här är IMD

  • IMD betyder individuell mätning och debitering
  • IMD omfattar oftast en kombination av vatten, värme och el
  • IMD ger lägre kostnader, större rättvisa och bättre miljö

Vad kostar egentligen vatten, värme och el? Kan jag påverka mina hyreskostnader genom att förbruka mindre?

Kostnaderna för framförallt vatten och värme är oftast inbakade i hyran. Det gör att hyresgästerna inte har någon anledning att spara.

20-30% besparing

Minols helhetslösning för IMD av vatten, värme och el ger en besparingspotential på 20-30%. Det tjänar både hyresgäster och miljön på.

Så här mycket kan du spara

Rejäla besparingsmöjligheter väntar för alla som installerar individuell mätning av vatten, värme och el (IMD).

Fördelningsmätning innebär att förbrukningen av värme, vatten och el mäts individuellt i varje lägenhet i en flerfamiljsfastighet. Det betyder att var och en får betala för det han eller hon förbrukar. Många blir då varse att de genom att ändra beteende kan påverka sin hyra, vilket medför att man är mer sparsam med vattnet, värmen och elen. Våra erfarenheter säger att besparingspotentialen ligger på mellan 20 och 30%. Dessutom blir energikostnaden rörlig, vilket ger dig som fastighetsägare större möjlighet att hantera de kraftigt flukturerande energipriserna.

Varför skall man betala för någon annans förbrukning?

"Varför ska jag vara sparsam med vatten när mina grannar slösar?" är en fråga som ofta dyker upp.

Normalt sett finns en vattenmätare för hela huset och inte någon koppling mellan enskild förbrukning och kostnad. Med IMD får var och en betala det man förbrukar, vilket ger en rättvisare fördelning mellan hyresgästerna. Ingen behöver betala för grannens slöseri.

Mindre förbrukning ger en bättre miljö

Om det skulle finnas fördelningsmätning i alla flerfamiljsfastigheter skulle miljöeffekterna bli mycket stora.

På kontinenten och i Danmark är IMD lag sedan många år tillbaka. I Sverige har tidigare energipriserna varit så låga att det inte lönat sig att införa individuell mätning. Men med höjda priser och ett annat miljöfokus har vi även i Sverige börjat inse nödvändigheten med att införa IMD i våra flerfamiljsfastigheter. Bidraget till en bättre miljö är mycket tydligt. Det har gjorts beräkningar att om alla flerfamiljsfastigheter skulle ha individuell mätning och debitering, så skulle vi minska vår energiförbrukning per år i Sverige med lika mycket som ett helt kärnkraftverk producerar under samma period.