När du vill veta mer

  • Minol och produkterna i Europa
  • Energispartips, rapporter och utredningar
  • Mängder med information för dig som vill veta mer

Vad är Boverkets senaste regler beträffande fastighetsmätning? Var kan jag hitta fler energispartips? Vad är Zenner?

Det finns många saker som inte får plats på vår webbsida, men som du kan ha nytta av. Här delar vi med oss ett antal nyttiga länkar.

Vill du hänvisa till oss?

Du kanske tycker att vi har bra tips som hjälper dina kunder och samarbetspartners? Då är du givetvis välkommen att lägga en länk från din webbplats till oss.

Energismart är en övningsuppgift för elever som förberedelse innan besöket på Tekniska Muséets utställning ”Spelet om energin”.
http://www.energismart.se

Boverket är mydigheten för samhällsplanering, byggande och boende.
http://www.boverket.se

Energitinget är Sveriges största energi-, miljö- och klimatkonferens. Energiting 2011 hålls i Norra Latin/Folkets Hus i Stockholm.
http://www.energitinget.se

Leverantörsföreningen för Individuell Mätning och Debitering arbetar för att förbättra allmänhetens kunskap om och nyttan med individuell mätning av energiförbrukningen.
http://www.limd.se

Zenner är en av Europas störst tillverkare av mätare och ingår i Minolkoncernen.
http://www.zenner.de

Vårt danska systerbolag.
http://www.minol.dk