En genomtänkt offert

  • Personlig besiktning av fastigheten
  • Mätentreprenad där allt ingår
  • Våra ledord: enkelt, praktiskt och funktionellt

Goda råd och en genomtänkt offert är första steget mot minskad energiförbrukning i din fastighet.

Hur ser egentligen stamledningarna ut i fastigheten? Lönar sig byte av både kall- och varmvatten? Skall vi rent av vänta tills det är dags för stambyte?

Hos oss får du råd

Förutsättningarna skiljer sig väldigt mycket i mellan olika fastigheter. Därför besiktigar vi alltid fastigheten på plats så du får bra råd och rätt pris.

Personlig besiktning

Installationerna kan se olika ut i olika typer av fastigheter. Därför besiktigar vi alltid anläggningen personligen.

I ett nyare hyreshus kan det vara enkelt att sätta in mätning av både kall- och varmvatten på en gång, medan det kanske inte alls lönar sig i ett gammalt hus med många olika stammar och rör inne i väggen. Ibland medför individuell mätning av varmvattnet att även kallvattenförbrukningen minskar.

Offert och fast pris
För att kunna bedöma vilken typ av mätning som ger bäst effekt kommer vi alltid ut personligen och besiktar fastigheten och förutsättningarna på plats. Därefter återkommer vi med offert och ett fast pris.

Mätentreprenad

Tycker du det verkar krångligt att skaffa individuell mätning? Vill du slippa hantera olika entreprenörer?

Du behöver aldrig fundera över IT-leverantörer, elektriker, rörfirmor och debiteringssystem. Vi på Minol erbjuder en mätentreprenad vilket inte bara innebär att vi åtar oss hela installationsarbetet, utan också att du köper en funktion. Vi ger dig dessutom råd och tips på hur du effektiviserar energianvändningen i fastigheten, redan i offertstadiet.