Svar på de vanligaste frågorna

  • Hur vet jag att min vattenmätare visar rätt?
  • Vad är viktningsfaktor, teknisk faktor och RE?
  • Dessa frågor och mycket mer får du svar på här

Det är inte alltid lätt att veta vad konsulter, rörläggare, energirådgivare och andra experter talar om.

För att du skall kunna ta rätt beslut för din fastighet eller bostadsrättsförening behöver du kunskap. Den bjuder vi gärna på.

Fråga gärna!

Om du har andra frågor som du inte hittar svar på här eller någon annanstans på vår webbplats är du välkommen att höra av dig till oss.

Vad är RE?

Radiatorenhet är en enhet som används vid radiatormätning. Mätaren som sitter på elementet mäter värmen, denna räknas sedan om med hjälp av viktningsfaktorer och tekniska faktorer för att få fram en korrekt förbrukning.

Viktningsfaktor?

Denna faktor används för att vikta din lägenhet. Här tittar man på hur utsatt din lägenhet är mot väder och vind och hur många väggar du har mot andra lägenheter. Har du en gavellägenhet viktas din lägenhet lägre än de som har lägenheter mitt i huskroppen och kan dra nytta av grannarnas värme.

Teknisk faktor?

Är en faktor som anger hur effektiv din radiator är. Ju större och effektivare radiator desto högre blir den tekniska faktorn.

Hur kan jag kontrollera att min vattenmätare visar rätt?

Du kan läsa av din mätare och sen tappa upp 10 liter vatten och kontrollera så mätaren gått fram 10 liter.

Min granne och jag har lika stora lägenheter. Varför har vi så stor skillnad på förbrukningen?

Förbrukningen av vatten, el och värme beror inte på storleken på lägenheten utan bl a på hur många som bor där och den individuella personens förbrukningsvanor.

Varför har man individuell mätning?

Miljö: När man får betala för sin egna förbrukning blir man mer medveten om kostnaden och sänker oftast sin förbrukning.
Rättvisa: Varför ska du betala för vad dina grannar förbrukar?
Ekonomi: Om alla i föreningen hjälps åt att dra ner på förbrukningen så minskar kostnaden för hela föreningen och pengarna kan läggas på andra saker.

Vart kan jag vända mig om jag har fler frågor?

Kundservice når du på nummer 040-608 32 31. Våra öppettider är mån-fre 09.00 - 12.00, med undantag onsdag, då vi har öppet 09.00 - 18.00! Du kan alltid maila till kundservice@minol.se

Vad ska jag göra när jag ska flytta?

Hur flyttar hanteras är olika beroende på vilket avtal ni har med oss, kontakta kundservice eller din styrelse/förvaltare/hyresvärd.

Varför ligger jag över fastighetens genomsnitt när jag spar så mycket?

Om alla i din förening är duktiga på att spara så kan du hamnar över genomsnittet även om du har en väldigt låg förbrukning.

Hur går avläsningen till?

På dina mätare sitter en sändare, den skickar din mätarställning till en uppsamlare som sitter på området, oftast i trappuppgångarna. Dessa i sin tur skickar till en större mottagare/sändare. Denna ringer vi upp en gång i månaden och hämtar hem mätvärdena ifrån.

Vad har jag för anläggnings-id?

Anläggnings-id är något som föreningen har på huvudmätaren. Föreningen betalar för den elen som förbrukas i hela området, vårt uppdrag är sen att mäta vad varje lägenhet förbrukar. Vi har alltså inga anläggnings-id.

Kan jag byta elabonnemang?

Nej, det är föreningen som står för huvudmätaren och dit levererar elbolaget elen. Minol mäter sen förbrukningen individuellt i varje lägenhet.

Varför så dyr el?

Priset på elen sätter föreningen. Om man själv kontaktar ett elbolag för att få ett jämförelsepris så får man oftast veta vad elen kostar, man måste sen själv lägga till kostnaden för nätet som består av både en fast och en rörlig avgift, man får också lägga till en ev fast avgift från elbolaget. Slår man samman allt detta så får man ett korrekt jämförelsepris. Det är ytterst sällan som en privatperson med låg förbrukning (ingen eluppvärmd villa) får bättre pris än vad en stor förening får.

Jag har fått en faktura från Visma och har frågor rörande betalning. Vart vänder jag mig?

Har du frågor angående din betalning ska du vända dig direkt till Visma på
0470-74 56 00. Har du frågor angående när nästa faktura kommer, mätningen, priset osv. så ska du vända dig till Minol 040-608 32 31.

Jag får en faktura regelbundet från Visma, kan jag lägga den på autogiro?

Nej, i dagsläget är autogiro ingen tjänst som Visma har.