Tekniken bakom mätdatan

  • Trådlöst system utan manuell avläsning
  • Insamling till överordnat system via GPRS eller internet
  • Framtidssäkrat för ”Smart Metering”

 

Hur hamnar värdena i enskilda mätare på en hyresräkning? M-bus eller radio? Behövs kabeldragning?

Avläsningen av Minols system sker normalt med trådlös radioteknik, som automatiskt sänder mätdata flera gånger i timman till vårt överordnande system. I nyare byggnader samt vid avläsning av huvudmätare använder vi även ofta M-Bus system. På så sätt kan vi alltid erbjuda den mest optimala lösningen beroende på fastighet och kundens önskemål.

Lagring & säkerhet

Alla mätdata lagras i alla led ända ner till mätarnivå. Mätvärden är normalt krypterade när de skickas och sparas i en datasamlare. Detta gör att det blir omöjligt att sabotera och manipulera dessa.

Datalagring och säkerhet

All mätdata lagras i alla led för att garantera mätsäkerheten och kvaliteten. Vid leverans in i vårt insamlingssystem görs dessutom alltid en kvalitetskontroll både på systemet och mätvärdena.

Mätvärdena är normalt krypterade både när de skickas och när de sparas i en datainsamlare. På så sätt blir det omöjligt för obehöriga att manipulera eller sabotera dessa. All mätdata läggs därefter in i en databas. Denna kan användas så att fastighetsägaren och boende kan få den information de önskar, som exempelvis statistik, filer till hyresdebiteringssystem, boendeinformation etc.