Koll på förbrukningen

  • Full översikt över förbrukningen i hela fastigheten
  • Minskad förbrukning, se resultatet direkt i mobilen
  • Enkel och översiktlig statistik och jämförelser

Minoweb är en webbaserad tjänst där både fastighetsägaren och lägenhetsinnehavaren kan se sin förbrukning.

I tjänsten ingår normalt att Minol sköter mätvärdeshanteringen och att fastighetsägaren sköter debiteringen gentemot hyresgästen.

Full översikt

Med Minoweb får du inte bara en översikt utan också exempelvis statistik över tidigare förbrukning och förbrukning i förhållande till genomsnittet i fastigheten. Numera kan du få detta direkt i mobilen via vår senaste app.

Minoweb – vår smarta mättjänst

Om du använder av vår mättjänst Minoweb har du alltid tillgång till dina mätvärden oavsett var du befinner dig.

Minoweb är en webbaserad portal där både lägenhetsinnehavare och ansvariga får full kontroll på förbrukningen av vatten, värme och el. Här kan man exempelvis se aktuell förbrukning, statistik, jämförelse med övriga boende etc. Delar av den här statistiken kan man få ner på dygnsnivå direkt i mobiltelefonen. På så vis kan man direkt se effekten av att stänga av stand-by funktioner, släckta lampor, avstängd golvvärme etc. Utvalda personer såsom fastighetsägare, fastighetsskötare och fastighetsförvaltare har möjlighet att se fastighetens totala förbrukning och dess historik. På Minoweb hittar du även smarta spartips.