Rätt data på rätt plats

  • Totalansvar för alla mätvärden
  • Välj debiteringsrutin efter dina behov
  • Minoweb, webbaserad tjänst för total överblick

Hur vill du hantera dina mätvärden? Vi kan sköta hela debiteringsrutinen eller bara leverera en datafil.

Oavsett om du väljer en avancerad servicenivå eller en nivå där du gör det mesta själv så säkerställer Minol att alltid rätt mätdata skickas till ditt hyresdebiteringssystem.

Öppen plattform

Vår plattform är öppen, vilket gör att du kan koppla till olika typer av mätare och lösningar även från andra leverantörer.

Enkelt att se förbrukningen

Med Minols system blir det enkelt att se förbrukningen, både för fastighetsägaren och för lägenhetsinnehavaren.

Den tjänsten som många väljer är att vi sköter all mätvärdesinsamling och att fastighetsägaren sköter debiteringen gentemot hyresgästen. Här ingår normalt att man får tillgång till "Minoweb", en webbaserad tjänst där både fastighetsägaren och lägenhetsinnehavaren kan se sin förbrukning.

Kvalitetssäkring av mätdata

Att kvalitetssäkra mätdata är en av våra viktigaste uppgifter. Både du som fastighetsägare och du som lägenhetsinnehavare skall vara helt säker på att alltid få rätt mätvärden.

Med ett system från Minol är du i trygga händer. Vi garanterar en säkerhet då vi har ett väl fungerande mätarregister som är dokumenterat samt utför manuella kontroller. Vi arbetar med dokumenthantering och enligt rutiner som är certifierade enligt kvalites- och miljösystemet ISO 9001 respektive ISO 14001 i de länder där individuell mätning (IMD) är lagstadgat.