Välj tjänstenivå

  • Vi erbjuder ett brett utbud av olika tjänster
  • Fördelning av totalkostnad efter förbrukning
  • Debitering av kostnader direkt på hyreslappen

Vi kan erbjuda en mängd olika mättjänster och servicenivåer som du kan integrera med ditt hyresdebiteringssystem.

Minols tjänst erbjuder bl a att hålla mätarregister som följer Boverkets intentioner, kontrollista till fastighetsförvaltaren och kostnadsfördelningslista till kundansvarig.

Fler tjänster

Vi kan producera räkning och datafil för varje lägenhet, göra regelbunden fastighetskontroll av anläggningen och även göra manuell mätaravläsning.

Olika tjänstenivåer

Du kan välja antingen en mer avancerad servicenivå där vi sköter all debitering eller en enklare nivå där du som kund hanterar alla mätdata själv.

Oavsett vad du väljer så kan vi leverera anpassade exportfiler för alla vanliga typer av hyresdebiteringssystem. Minols tjänst erbjuder:

  • Hålla ett mätarregister som följer Boverkets intentioner.
  • Kontrollista, denna redovisas centralt till fastighetsförvaltaren.
  • Kostnadsfördelningslista vilken redovisas till ansvarig hos kunden.
  • Produktion av räkning eller datafil för varje lägenhet.
  • Regelbunden funktionskontroll av anläggningen.
  • Mätaravläsning av mätvärden.

 

Kundanpassade tjänster

Att anpassa våra tjänster till dina speciella önskemål och förutsättningar är helt naturligt för oss på Minol.

För oss är det viktigt att anpassa oss efter våra kunders behov. Vi kan anpassa redovisningens utformning till de förutsättningar som gäller för varje fastighetsägare. Vi tillhandahåller statistik över förbrukningen i fastigheten. Genom att visa detta på ett enkelt och överskådligt sätt för de boende skapar det en insikt som leder till en lägre förbrukning. Vi erbjuder olika nivåer på tjänsten, men med samma tidsupplösningar/frekvenser. Vi kan ta hand om hela kedjan från insamling av mätvärden till utskick, men erbjuder även kunden frihet att utföra sina egna tjänster via Minoweb.

Fördelningstjänster

Genom våra fördelningstjänster fördelas totalkostnaden för de boendes förbrukning. Varje mätare redovisas separat så alla kan kontrollera sina siffror.

En fördelning innebär att en totalkostnad fördelas på de boende efter deras förbrukning, att det blir en procentuell fördelning mellan alla boende. Detta är ett måste då värmemätare används på varje radiator och grunden är att förbrukningen inte mäts i antal KWh, utan i enheter. Dessa enheter används sedan för att göra den procentuella fördelningen av totalkostnaden. En fördelning presenteras alltid via en sedvanlig faktura för att redovisa hur vi kommit fram till totalkostnaden och det förskott som den boende eventuellt har inbetalat. Vi redovisar även förbrukningen på varje enskild mätare tillsammans med ett mätarnummer så att den boende kan kontrollera att uppgifterna stämmer. Vi kan även erbjuda datafil med eventuellt underskott eller överskott på den boendes a-konto inbetalning.

Debiteringstjänster

I våra debiteringstjänster ingår både redovisning av hur totalkostnaden fördelas och debitering av kostnaderna till varje enskild boende.

En debitering innebär att den boendes förbrukning multipliceras med ett enhetspris för aningen en kWh eller m³. Att göra en debitering är mer fördelaktigt då det är mer flexibelt och enklare att hantera förbrukning och räkna ut en kostad på. Det går dock endast att applicera på mätare som mäter antalet förbrukade kWh eller m³. Minol erbjuder en debitering i både pappersformat eller som en datafil. En datafil kan bestå av antingen en mätarställning, en förbrukning, eller en kostnad (förbrukning multiplicerad med à pris). Den kan även bestå av ett eventuellt underskott eller överskott på den boendes a-konto inbetalning.