Vem blir installatör?

  • Noga utvalda installatörer över hela Sverige
  • Kontinuerlig utbildning och träning
  • Kontroll av installationen och driftsättningen

Man släpper inte in vem som helst i sin lägenhet. Precis så resonerar vi när vi väljer installatör.

Våra installatörer ingår i ett rikstäckande nät. Alla är utbildade av oss och de företag vi anlitar måste vara välkända och ha ett dokumenterat kvalitetssystem.

Kontroll & ansvar

Besiktningen görs av våra kvalitetsansvariga enligt en särskild kvalitetsmanual. Efter starten kontrolleras all dataöverföring i hela anläggningen av Minols driftsättare.