Var sitter mätarna?

  • Så här installerar vi våra värmemätare
  • Så här fungerar mätning av vatten
  • Så här installerar vi elmätarna

För att göra så exakta och rättvisa mätningar som möjligt är det viktigt hur och var man placerar mätarna.

Värmen mäts antingen med radiatormätare som placeras direkt på varje radiator eller, när det är möjligt, med en värmemätare på den inkommande värmestammen till lägenheten.

Vatten och el

Varm- och kallvattenmätaren placeras i första hand på inkommande vattenstam i lägenheten, eller om det är fler stammar, i badrummet och i köket (oftast under diskbänksskåpet). Elmätaren sätts normalt vid proppskåpet.

Mätning av värme

Det finns två sätt att mäta värme, antingen på radiatorn eller på inkommande värmestam.

Radiatorvärmemätare monteras på samtliga radiatorer i äldre fastigheter med mer än en inkommande värmestam till lägenheten. Mätaren mäter två temperaturer, yttemperatur samt lufttemperatur och räknar med hjälp av dessa ut den värme som avgivits från radiatorn i antal enheter. Energimängdsmätaren placeras likt radiatormätaren på den inkommande värmestammen till lägenheten. Med hjälp av differensen på tillopps- och returtemperaturen samt flödet räknar mätaren ut hur mycket värme som varje lägenhet lägenheten förbrukat.

Mätning av vatten

Mätning av kall- och varmvatten görs beroende på hur stamledningarna går i huset.

Vattenmätaren placeras på inkommande vattenstam till lägenheten eller på varje enskilt tappställe. Det är en mekanisk flödesmätare med inbyggd elektronisk radiosändare.

Mätning av el

Minol levererar elmätare från ett antal producenter och kompletterar sedan dessa med en extern radiosändare.

Med vår radiosändare Minotel contact radio kan vi erbjuda fjärravläsning av mätvärden från elmätare med pulsutgång. Dessutom kan vi tillhandahålla elmätare från ett flertal tillverkare om de befintliga inte uppfyller kraven. Med fjärravläsning kan vi enkelt integrera fler mätartyper från Minol i framtiden.