Smidig installation

  • Rikstäckande samarbete med installatörer
  • Kvalitetssäkrad installationsprocess
  • Dokumentation av allt utfört arbete

Utbildade installatörer, produkter som är enkla att installera och kvalitetssäkring gör installationen smidig.

Hela vår installationsprocess är reglerad och dokumenterad i allt från utlappning till montagekort. Dessutom startas anläggningen av egna driftsättare.

Rätt mätare på rätt plats

Varje mätare har ett nummer och ett montagekort som säkerställer att rätt mätare sitter i rätt lägenhet. Allt detta dokumenteras sedan i Minols IT-system.

Så här går en installation till

Installationen sker med egenkontroll av noga utvalda installatörer. På första dagen är även normalt Minols egna driftsättare med.

I kontrollen ingår punkter som bla. utlappning, rengöring, låsning, nyckelhantering och test av kopplingar. Våra mätare är små och trådlösa enheter som drivs av batterier (normal livslängd 10 år). Installationen tar normalt en timme per lägenhet. Inga elkablar behöver dras och inga hål behöver borras i fastigheten. All information skickas trådlöst via radio och vi behöver normalt sett aldrig gå in i lägenheterna för att läsa av de enskilda mätarna. Varje mätare har ett nummer och ett montagekort som säkerställer att rätt mätare sitter i rätt lägenhet. Allt detta dokumenteras sedan i Minols IT-system.

Installation i samband med stambyte

Allra mest kostnadseffektivt är att göra installationen av mätning av kall- och varmvatten i samband med ett stambyte. Installationerna kan variera beroende på hur stammarna är dragna.

Kvalitetssäkring

Vi har rikstäckande samarbete med installatörer och utför en kvalitetssäkring och dokumentation i samband med allt arbete.

Besiktning görs av våra kvalitetsansvariga enligt en särskild kvalitetsmanual. När mätutrustningen är monterad förs information om varje mätenhet in i vårt IT-system.
Därefter körs hela anläggningen igång av Minols egna driftsättare som också kontrollerar hela anläggningen vad gäller dataöverföring. När vårt system är driftsatt kan vi kontrollera mätareställningen för varje enskild mätare från en dator som har Minols webbtjänst installerad. Det är en viktigt att en felfri driftsättning har utförts för att insamlingen av mätvärden skall fungera. Varje mätare har ett nummer och ett montagekort säkerställer att rätt mätare sitter i rätt lägenhet. Vi strävar alltid efter att få 1-2 månaders provdrift efter installationen för att kvalitetssäkra anläggningen innan den går i skarp drift.